Бүтээгдэхүүн

Өндөр температурт тэсвэртэй ган утас сүлжих уурын хоолой